Frigivelse

Betingelser for brug af klubkajakker

Ved optagelse i Sallingsund Sejlklub Kajak skal komne medlemmer ved underskrift bekræfte, at al roning foregår på eget ansvar. For at få nøgle til vores klubhus skal man være frigivet roer. (Se afsnit Frigivelse.)

Alle roere skal bære redningsvest hele året.

Ved tilmelding skal du oplyse, om du lider af sygdomme, som kan forårsage lammelse eller bevidstløshed. Hvis det er tilfældet, er det dit ansvar at spørge din læge, om det er forsvarligt at ro kajak.

For unge under 18 år kræves forældres/værges underskrift. Børn under 15 år kan kun deltage i aktiviteter på vand ifølge med deres forældre/værge som skal være frigivne medlemmer og er under disses ansvar.

Som aktiv (frigivet) roer skal du være fyldt 15 år og kunne svømme mindst 600 meter.

Tilmelding
Du må gratis prøve at ro kajak 1 gange i følgeskab med en af klubbens uddannede instruktører, før du bestemmer dig for at blive medlem i Sallingsund Sejlklub, Kajak. Medlemskab koster årligt 650 kr. for voksne.

Frigivelse
Frigivelse forudsætter:

1) – at du har opøvet og kan dokumentere de færdigheder der svarer til EPP2 (tur- eller havkajak)

2) – at du derudover har deltaget i de 5 punkter – a-e som Sallingsund Sejlklub, Kajak kræver for at du må ro alene i klubbens kajakker. (Se kort)

  1. a) krydset fra Glyngøre over til Mors
  2. b) Roet under Sallingsundbroen og tilbage
  3. c) Deltaget i en rotur på 10 km
  4. d) Svømmet 600 meter i fjorden.
  5. e) På selve frigivelsesdagen vil der være kæntringsøvelse, hvor du fra dybt vand skal svømme 100 meter til land med kajakken.

Når du har bestået, kan du købe en nøgle til klubhuset (kr. 350,-). Du kan ro når det passer dig i tidsrummet fra solopgang til solnedgang. Du skal sikre dig at kajakken er ledig gennem bestillingsportal på klubbens hjemmeside. (afventer oprettelse)

Ved roning over flere døgn, koster kajakken inkl. Sikkerhedsudstyr kr. 300 kr. pr døgn og kan lejes i max 3 døgn døgn. Roning i klubbens kajakker kan kun foregå i Limfjorden.

Klubregler Kajak

Det enkelt medlem skal være bevidst om sin egen formåen og i videst mulig omfang også om sine ro kammeraters formåen og indrette turene på en sådan måde, at alle roere under alle forhold vil være i stand til at bjerge sig i land.

-Ro i ansvarlig afstand fra land.
-Ro ikke i beruset/påvirket tilstand.
-Unge under 18 år må ikke indtage alkohol på klubbens område eller på klubbens ture.
-Tag en erfaren roer med de første gange du skal krydse til Mors.
-Tag hensyn til vind og vejr:

En kajak som er på tur skal tage behørigt hensyn til vejr, vind og strøm. Særligt advares mod roning i koldt vand og mørke og imod længere kryds, idet en pludselig tiltagen i vindstyrke eller drejning af vinden eller en byge meget hurtigt kan rejse en farlig sø på brede fjorde eller sunde og især i strømfarvande.

-Sæt dig ind i sikkerhed til søs:

Alle medlemmer opfordres til som “minimum”, at gøre sig bekendt med indholdet af “Kulde” og “Himmel og Hav” fra Søsportens Sikkerhedsråd, samt at tilegne sig viden om kort og kompaslæsning, førstehjælp ved overophedning og nedkøling samt genoplivning.

-Specifikt for vinterroning:

Hvis man er vinterroer dvs. perioden 01/10 – 30/4 -skal man overveje om man er i stand til at lave en selvredning på max. 2 min. grundet den indflydelse det meget kolde vand har på kroppen, hvis man er det mindste i tvivl, tag en erfaren makker med og husk altid en pagajflyder og fornuftig påklædning. Du skal altid bære svømmevest.

Udstyr
Når du skal ro, skal du selv medbringe egen beklædning.
Når man ror kajak bliver man våd, også selv om man holder sig oven vande. Det er derfor vigtigt at rotøjet ikke kan suge vand. Vi anbefaler at du bruger badetøj eller skiundertøj (kunststof/uld), suppleret med vindjakke på kølige dage. Bomuld er ikke godt, da det suger vand og bliver tungt og koldt. HUSK at medbringe vand, håndklæde og varmt skiftetøj. Vi har omklædnings- og badefaciliteter.

EPP-licenser
Læs om kravene til havkajakker på www.danskkanoogkajakforbund.dk