Sejladsbestemmelser for ”Fjordfræseren”

GLYNGØRE SEJLKLUB
Sejladsbestemmelser for ”Fjordfræseren”
Hvor der i nedenstående intet andet er anført, gælder ISAF´s kapsejladsregler og Dansk Sejlunions
forskrifter.
1. Banen:
Startlinjen vil være ud for Glyngøre havn mellem to udlagte bøjer. Startlinjens længde er fast, og
dermed bortfalder reglen omkring linjens længde skal være 1½ gange den samlede bådlængde i
starten. Startlinjen skal passeres fra SØ.
Der sejles på 1 af følgende 6 baner (se bilag 1). Hvilken bane, der bruges, bliver offentliggjort til
skippermødet kl. 08.45, samt vises med talstander 1-6 på klubbens signalstander.
Bane 1 (Talstander 1) – Længde 36,6 sm
Bane 2 (Talstander 2) – Længde 34,4 sm
Bane 3 (Talstander 3) – Længde 36,8 sm
Bane 4 (Talstander 4) – Længde 32,7 sm
Bane 5 (Talstander 5) – Længde 32,2 sm
Bane 6 (Talstander 6) – Længde 20,6 sm
For banen gælder i øvrigt at alle øvrige sømærker/farvandsbøjer skal passeres på søsiden.
Passage af Sallingsundbroen dog undtaget – Kan passeres efter eget valg.
Kapsejladsudvalget forbeholder sig ret til at ændre på banen indtil kl. 8.45 på selve dagen af hensyn til
vejret.
2. Start
Der sejles ”harestart”, 1. start kl. 09.30.
Inddeling i de enkelte løb fremgår af løbspapirerne, der udleveres til skippermødet.
3. Resultater
Resultatet vil blive oplæst i Glyngøre Sejlklubs klubhus efter sejladsen og derefter offentliggøres den
på Skive og Glyngøre Sejlklubbers hjemmeside.
4. Startprocedure for start:
Varselssignal: 1 hornsignal og/eller flag 5 minutter før 1. start
Klarsignal: 1 hornsignal og/eller flag 4 minutter før 1. start
Et-minut-signal: 1 hornsignal og/eller flag 1 minut før 1. start
Startsignal: 1 hornsignal og/eller flag
”Tyvstarter” en båd – tillægges båden en tidsstraf på 30 min. uden høring
5. Opgivelse:
Opgivelse af en sejlads vil blive signaleret ved 3 lange hornsignaler.
Sejladsen vil blive opgivet ved vindstyrker over 12 m/s i gennemsnit målt over 10 minutter, og i op til
45 minutter før første start samt ved helt manglende vind.
Det er suverænt kapsejladsudvalgets beslutning at opgive en sejlads.
6. Tidsbegrænsning:
Tidsbegrænsningen for fuldførelse af en sejlads er kl. 21.00 – Afbrydes sejladsen pga.
tidsbegrænsningen signaleres med 3 lange hornsignaler.
7. Udsættelse:
Udsættelse signaleres med 2 lange hornsignaler.
8. Protester:
Protester afgives skriftligt til måltagningsgruppen på protestskema, senest 30 minutter efter sidste båd
er i mål. Ved forseelser på banen SKAL den protesterende båd praje ”Protest” og tydeligt vise et rødt
flag ved første rimelige lejlighed for de to ting jf. regel 61.1(a)
Ved brud på en regel i Del 2 kan en båd påtage sig en straf ved straks at sejle klar af andre både og
foretage en to runders straf jf. regel 44.
Protestrummet befinder sig i Glyngøre Sejlklubs klubhus.
9. Protestkomite:
Når der foreligger en protest, udpeger kapsejladsudvalget en protestkomite bestående af 3
medlemmer.
Alle deltagere i sejladsen har pligt til at påtage sig hvervet som medlem af protestkomiteen.
Protestkomiteens afgørelser kan appelleres til Dansk Sejlunions Appel og regeludvalg.
10. Samlet vinder:
Der bliver kåret en vinder i hvert løb.
Præmier for hver 5. startende båd.
Overalt-vinder er den DH båd, som kommer først i mål.
11. DH målerbrev:
Det er DH målerbrevet med max. sejlareal der er gyldigt. Målerbrevet kan ikke ændres 8 dage før
sejladsen.
12. Mærkeberøring:
Hvis en båd overtræder regel 31, kan den rette fejlen ved, jf. regel 31, hurtigst muligt at sejle klar af de
øvrige deltagere, og foretage en én rundes straf.
13. Mållinjen:
Placering af mållinjen vil være øst for Glyngøre Havn. Passeres fra NV.
14. Kontaktperson
Finn Sørensen finn7870@gmail.com Tlf.: 29 46 98 17
Tilmelding på Limfjordskredsens hjemmeside : www.limfjordskredsen.dk
Kapsejladsudvalget
Rev. 3. september 2018
Bilag 1
Bane 1 – Glyngøre – Venø Rundt – Glyngøre – Længde 36,6 sm
Start – Sallingsund – G Nymølle Sand – BY Kås Sand – G Kås Sand – R Jegind Tap – G Torsodde – Venø
Færge – Kapsejladsbøje (N56.31.05 E008.38.20) – G Venø Tap – G Brasser Odde – R Jegind Tap – G Kås
Sand – BY Kås Sand – G Nymølle Sand – Sallingsund – Mål
Bane 2 – Glyngøre – Doverodde – Glyngøre – Længde 34,4 sm
Start – Sallingsund – G Nymølle Sand – R Bøløre Hage – R Munkholm Odde – G Lindholm Hage – YBY
Dover Mølle Grund (Passeres om bagbord) – G Lindholm Hage – R Munkholm Odde – R Bøløre Odde –
G Nymølle Sand – Sallingsund – Mål
Bane 3 – Glyngøre – Feggesund – Løgstør Rende Anduvning – Glyngøre – Længde 36,8 sm
Start – R Vodstrup Hage – BYB Feggerøn – R Feggerøn (Passeres om styrbord) – R Løgstør Rende
Anduvning (Passeres om styrbord) – BY Fur NV – Mål
Bane 4 – Glyngøre – Fur– Livø– Fur– Glyngøre – Længde 32,7 sm
Start – Fur styrbord eller bagbord (vises på stander med grønt eller rødt flag). Livø modsat – Mål
(Endelig besked på skippermødet).
Bane 5 – Glyngøre – Hvalpsund – Glyngøre – Længde 32,2 sm
Start – G Sæbygårds Hage – G Risum Stengrund – G Middelgrund – Junget Øre – BY Rotholm Rev – R
Store Rotholm – G Sundsøre (Passeres om bagbord) – R Store Rotholm – BY Rotholm Rev – Junget Øre
– G Middelgrund – G Risum Stengrund – G Sæbygårds Hage – Mål
Bane 6 – Glyngøre – Fur Rundt – Glyngøre – Længde 20,6 sm
Start – Fur styrbord eller bagbord (vises på stander med rødt eller grønt flag) – Mål
(Endelig besked på skippermødet).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *