Kontaktpersoner

Køb af bådplads:
Kontakt – Jørn Nielsen / jornnielsen1952@gmail.com

Broformænd:

Bro A-A:   Ernst Jensen (LEAN)   97 14 33 71

Bro  A-B:    Finn Christensen (SIV)   97 21 61 71

Bro C-D: Egon Madsen (KA VI BI)  97 73 14 04

Bro F:  Peter Buhl Gregersen (MARIA)  97 11 88 94

Bro G:  Kaj Kristensen (VIBEN) 97 73 15 47

BROPLIGTER

Alle bådejere i samarbejde med broformænd vedligeholder broerne således:

  • Almen vedligehold småreparationer på broer
  • Vandslanger ud/ind
  • Rød – Grønne skilte ud/ind
  • Tov til pæle
  • Tov til klampe – bro
  • Opsyn med el-stander
  • Opsyn med vandhaner
  • Opsyn med kæder til flydebroer

Pladsfordeling: Jørn Nielsen / jornnielsen1952@gmail.com Mobil: 42 92 40 06

Miljøkontakt /affald – nøgler klubhus mm: Claus Rasmussen / mathiasogjulie@gmail  21 15 15 77

VVS:   Claus Rasmussen / mathiasogjulie@gmail  21 15 15 77