Om ungdomsafdelingen

Lørdag den 18.april 2009 blev ungdomsafdelingen i Glyngøre Sejlklub, Glyngøre, udnævnt af Dansk Sejlunion til ”Ungdomsvenlig Sejlklub”. 

Dansk Sejlunion giver denne anerkendelse til klubber, som har en
særligt velfungerende ungdomsafdeling. 

Som ungdomsvenlig sejlklub skal man opfylde visse kriterier til gavn for sejlerne og børnene.

 1. Have valgt en ungdomsleder, som varetager et nært samarbejde mellem klubbens bestyrelse og ungdomsafdelingen.
 2. Have planlagt aktiviteter, der dækker både kapsejlads og ikke-kapsejladsorienterede arrangementer.
 3. Have en handlingsplan med mål for ungdomsafdelingen, som skal være godkendt af bestyrelsen og offentliggjort til klubbens medlemmer.
 4. Have et godkendt budget for ungdomsafdelingen.
 5. Anvende ”Diplomsejlerskolen” i ungdomsafdelingen.
 6. Tilbyde sejladsaktiviteter i sommerferien.
 7. Have en beskrevet forældrepolitik, herunder hvad der forventes af forældrene.
 8. Have en beskrevet politik til, hvilke krav der stilles til trænerne med hensyn til løn og uddannelse, hvoraf den hovedansvarlige har en træneruddannelse.
 9. Have omklædningsfaciliteter.
 10. Give ungdomssejlere adgang til klubfaciliteter på alle tidspunkter.
 11. Have et rum for ungdomssejlere.
 12. Tilbyde vinteraktiviteter.
 13. Tilbyde ungdomssejlerne rentefrie lån til køb af båd.

Klubben opfylder alle kriterier på nær pkt. 11 og 13.