Forfatter Arkiver: Henrik Bonde

Sejladsbestemmelser for ”Fjordfræseren”

GLYNGØRE SEJLKLUB Sejladsbestemmelser for ”Fjordfræseren” Hvor der i nedenstående intet andet er anført, gælder ISAF´s kapsejladsregler og Dansk Sejlunions forskrifter. 1. Banen: Startlinjen vil være ud for Glyngøre havn mellem to udlagte bøjer. Startlinjens længde er fast, og dermed bortfalder reglen omkring linjens længde skal være 1½ gange den samlede bådlængde i starten. Startlinjen skal […]

Generalforsamling i Glyngøre Sejlklub

AFSLYST Der indkaldes hermed til generalforsamling i Glyngøre Sejlklub søn-dag den 17. maj 2020 kl. 14.00 i Kassehuset på Glyngøre Havn. Det er bestyrelsens håb, at det efter den 10/5-2020 vil være muligt at forsamles i et antal, der gør det muligt at afvikle foreningens generalforsamling. I Kassehuset vil det være muligt at holde god […]

KLUBHUS LUKKET

Kærer Medlemmer og Besøgende i Glyngøre Sejlklub. Dansk Sejlunions anbefalinger og tiltag i forbindelse med “Corona-situationen” Corona-situationen På grund af den stadig tilspidsede Corona-situation, er klubhuset lukket indtil og med påske. Formålet er at undgå yderligere smitte. Der henvises til det offentlige toilet på havnen. Vi anmoder indtrængende om, at denne beslutning efterkommes af alle! […]